Корзина
1 отзыв
Письмо ГНАУ «О заполнении декларации о налоге на доходы физических лиц» (фрагмент)
Контакты
ООО «Бухгалтерское объединение «ЛидерАльянс»
+380 показать номер
+380 показать номер
Ирина Кочеткова, Елена Коцур
УкраинаКиевул. Бучмы, 7, офис 105
Карта

Письмо ГНАУ «О заполнении декларации о налоге на доходы физических лиц» (фрагмент)

Лист ДПАУ від 17.02.11р. № 4485/7/17-0217 «Про заповнення Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб» Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі Державна податкова служба України, керуючись ст. ст.2 та 8 Закону України від 04.12.90 № 509 «Про державну податкову службу в Україні», надсилає для керівництва в роботі методичні рекомендації для подготовки платникам податків податкових консультацій з питань заповнення та подання податковими агентами Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (далі Декларація), що передбачено пп. «д» п.176.1 ст. 176 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI. 1.1. Декларація подається до податкового органу на бланку встановленої форми, яка затверджена наказом ДПА України від 31.01.2011 року № 58, що зареєстрований в Міністерстві юстиції від 09.02.2011 року № 165/11903. 1.2. Заповнення та подання Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб поширюється на юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що нараховуються (виплачуються) такій особі, та є податковими агентами відповідно до пп.14.1.180. п.14.1. статті 14 Кодексу. 1.3. Подання податковими агентами Декларації за період, у який здійснювалась ліквідація (припинення діяльності) податкового агента, проводиться до оформлення його ліквідації (припинення діяльності). 1.4. У Декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. У кожний рядок та відповідні її графи проставляється лише один показник. У разі відсутності будь-яких показників, передбачених Декларацією, у цьому рядку проставляється прочерк. 1.5. Декларація заповнюється чорнилом, синьою або чорною пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації або інших засобів, які забезпечують збереження записів протягом установленого терміну зберігання звітності. Заповнення олівцем не дозволяється. У Декларації не повинно бути підчисток, помарок, малопомітних виправлень, дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації), тексту або цифр, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи внаслідок інших причин. Орган державної податкової служби не приймає до розгляду Декларацію, що не відповідає зазначеним вище вимогам або: містить текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи внаслідок інших причин; не підтверджена підписами керівника підприємства та головного бухгалтера та не завірена печаткою платника податку, підписом самозайнятої особи. Щодо подання Декларації
2.1. Декларації подається окремо за кожний місяць (податковий період) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця. Окрема Декларація за календарний рік не подається. У разі нарахування доходу, його відображення у графі 01 є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні. У разі відсутності нарахування доходів Декларація подається без відображення показників. Якщо останній день терміну подання Декларації припадає на вихідний чи святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. Якщо до закінчення терміну подання Декларації податковий агент виявляє помилки в раніше поданій за поточний звітний період Декларації, він зобов'язаний подати нову Декларацію. При цьому штрафні санкції та адміністративні штрафи не застосовуються, а раніше подана Декларація скасовується. 2.2. Декларація подається до ОДПС за місцем реєстрації податкового агента, уповноваженого — юридичної особи або її відокремлених підрозділів, які уповноважені нараховувати та перераховувати податок на доходи фізичних осіб. 2.2.1. На непошкодженому паперовому носії формату А4 Декларація заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без замазок, закреслень, виправлень і уточнень. Якщо в інформаційному рядку є незаповнені поля, вони заповнюються прочерками. Подання ксерокопії Декларації не дозволяється. 2.2.2. Декларація може бути надана ОДПС за добровільним рішенням податкового агента в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання. 2.2.3. Декларація готується у двох примірниках. Один примірник подається до ОДПС. Другий — з підписом особи, відповідальної за приймання Декларації, штампом, отриманим при обов'язковій реєстрації Декларації в органі державної податкової служби, — повертається податковому агенту.

ГНАУ

Предыдущие статьи